MEB’i yargıda durduramadı! Ensar Vakfı’na bir kıyak daha!

Paylaşmak İçin Tıkla!

Antalya Milli Eğitim müdürlüğü ile Antalya Ensar şubesi arasında bir protokol düzenlendi .

Düzenlenen protokol sonucu, Antalya ilinde devlet okullarında değerler eğitimini Ensar vakfı üstlendi .

Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu öğrenme genel müdürlüğü ile Ensar vakfı arasında protokol imzalanmıştı , bu protokol Danıştay 8. Daire tarafından iptal edilmişti .

 

DEVLETİN GÖREVİ DEVREDİLEMEZ 

Kamudanhaber.net’te yer alan haber göre; Danıştay 8 Dairesi, protokolün, bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin, devlet hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin anayasanın amir hükmüne ve Türk milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu sonucuna vardı. Danıştay’ın kararında; “Anayasa ve yasalar gereği ulusu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak teknik, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişme alanlarında iyi bireyler yetiştirilmesi ve bunun için ülke çapında etkin önlemler alınmasının devletin devredemeyeceği görevler arasında olduğu” vurgulandı. Kararda, özetle şöyle denildi:

“Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda salt akademik anlamda eğitim verilmesini aşan bir biçimde kişinin birey olarak gelişiminin sağlanmasına yönelik eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesine ilişkin yetkinin, hukuk devleti ilkesi uyarınca anayasaya, üst hukuk normlarına uygun olarak kullanılması gerekmektedir.” Dedi .

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü , Danıştay 8. Dairenin mahkeme kararına rağmen , Antalya ilinde devletin üstlenmesi gereken görevi Ensar Vakfına devretti .

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında yapılan protokol

 

Paylaşmak İçin Tıkla!

Bunlar da hoşunuza gidebilir...